Hervorming inkomstenbelasting voor buitenlandse werknemer in Spanje

Geschreven door: Transfer Business Administration Services Spain

De zogenaamde “Beckham” wet (Royal Decree 687/2005) is een Spaanse belastingwet die werd ingevoerd in 2005. De wet heeft zijn bijnaam te danken aan de Engelse voetbalspeler David Beckham, die als eerste buitenlander profiteerde van deze nieuwe wet. Het belangrijkste doel van de wet was het aantrekken van hoog opgeleide professionals (expatriates) om de Spaanse economie te stimuleren

Vóór de invoering van de Beckham wet werd ieder individu dat 183 of meer dagen gedurende een jaar in Spanje doorbracht, door de Spaanse belastingdienst aangemerkt als ingezetene, hetgeen inhield dat belasting werd geheven over het gehele wereldinkomen en niet alleen over de Spaanse inkomsten en bezittingen.

Onder de Beckham wet kan een expatriate kiezen voor fiscale doeleinden te worden aangemerkt als een Spaans ingezetene, of als een niet-ingezetene. In dit laatste geval wordt de belastingplichtige alleen belast over zijn of haar Spaanse inkomen en bezittingen, en dus niet over het wereldinkomen. Over het verkregen inkomen wordt een vast belastingtarief gehanteerd van 25% en niet het normale progressieve belastingtarief (van 24% tot 43%) dat geldt voor ingezetenen. 

Het is belangrijk op te merken dat onder de Beckham wet geen aftrekposten kunnen worden gehanteerd en het is daarom voor lagere inkomsten over het algemeen niet voordelig voor deze optie te kiezen. De mogelijkheid om van deze wet gebruik te maken geldt vanaf het jaar van verhuizing naar Spanje en gedurende de vijf daarop volgende jaren.

Om in aanmerking te komen voor de Beckham wet moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De belastingplichtige mag niet in Spanje hebben gewoond in de tien voorgaande jaren.
  • Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met een in Spanje gevestigde onderneming of in Spanje gevestigde permanente inrichting van een buitenlandse onderneming.
  • De werkzaamheden moeten in Spanje plaatsvinden. Als er werkzaamheden plaatsvinden buiten Spanje, mogen die niet meer dan 15% van de totale werkzaamheden uitmaken.
  • Om in aanmerking te komen voor de Beckham wet moet een aanvraag worden ingediend binnen zes maanden na het aanvangen van de arbeidsovereenkomst.

Aanpassing van de wet
In 2009 is de Beckham wet aangepast. Vanaf 1 januari 2010 kunnen nieuwe expatriates met inkomens hoger dan €600.000 per jaar niet meer gebruik maken van de Beckham wet. Belasting wordt dan geheven conform het normale progressieve belastingtarief van 24% tot 43%. De wijzigingen hebben echter geen betrekking op belastingplichtigen die op 1 januari 2010 reeds gebruik maakten van de Beckham wet. 

Transfer BASE biedt u een compleet pakket diensten aan van belastingsadvies tot belastingaangifte in Spanje. Wij adviseren onze klanten over hun fiscale verplichtingen en houden hen op de hoogte over belangrijke wijzigingen in het Spaanse belastingklimaat. Wilt u meer weten hoe wij u kunnen adviseren in uw belastingaangifte? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.