Versnelde BTW terugvordering door maandelijkse aangifte

Geschreven door: Transfer Business Administration Services Spain

Vorig jaar kondigde de Zapatero regering een aantal fiscale regelingen aan in het voordeel van in Spanje gevestigde ondernemingen. Een belangrijke hiervan is dat sinds 1 januari 2009 de Spaanse belastingdienst de mogelijkheid biedt op een maandelijkse basis te vorderen BTW terug te vragen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor exporteurs met een omzet uit exportactiviteiten van meer dan €120.202,42 per jaar of voor grote bedrijven met een omzet van meer dan €6.010.121,04 per jaar.

Dit betekende dat veel MKB bedrijven en opstartende ondernemingen hun terug te vorderen BTW moesten voorfinancieren, omdat de teruggave van BTW slechts na afloop van ieder belastingjaar kon worden aangevraagd. Daarbij komt dat de Spaanse belastingdienst wettelijk nog 6 maanden heeft na het indienen van de aanvraag alvorens over te gaan tot uitbetaling (in het geval dat er geen inspectie wordt aangekondigd).

Om gebruik te maken van de maandelijkse BTW teruggave in Spanje dienen bedrijven zich in te schrijven in een register van de Spaanse belastingdienst voor maandelijkse teruggave. Na deze inschrijving dient binnen de eerste 20 dagen van iedere maand de BTW aangifte over de voorgaande maand te worden ingediend. Daarnaast dient men met de maandelijkse BTW aangifte een aparte aangifte in te dienen die een overzicht bevat van alle ingekomen en uitgaande facturen waarop de BTW aangifte is gebaseerd. Hiermee introduceert de Spaanse belastingdienst een nieuw controlemechanisme. Vooralsnog bestaat deze verplichting niet voor bedrijven die kiezen voor kwartaalaangifte en jaarlijkse teruggave.

 

Meer Nieuws >>

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van maandelijkse BTW teruggave in Spanje of andere fiscale maatregelen, contacteer ons vrijblijvend.

Wilt u meer weten over ons dienstenpakket, een vrijblijvende offerte aanvragen of ons contacteren