Spaanse Social Security gaat ook digitaal voor kleine bedrijven

Geschreven door: Transfer BASE

Vanaf januari 2015 zullen ook kleine bedrijfjes (met minder dan 15 werknemers) verplicht zijn het Sistema CRETA te gebruiken om te communiceren inzake de afdrachten van hun werknemers aan het Social Security systeem.

Deze instantie heeft de laatste jaren gewerkt om haar online communicatie te verbeteren, als ook het faciliteren van automatische incasso op de verplichte SS contributies. Hierdoor eigent de instantie zich een actievere rol toe in het incassoproces. Er kan meer en betere informatie gegeven worden over de situatie van het bedrijf en haar werknemers door middel van een beter afgestemd en multi-channel model.

Het nieuwe CRETA programma verbetert onder meer de actuele procedure om informatie, behandeling, structuur en formaten uit te wisselen met deze instantie.

Indien uw Spaanse dochteronderneming nog niet op CRETA is aangesloten, neem dan svp contact met ons op.