Details Spaanse inkomsten-belastingaangifte over 2013

Geschreven door: Transfer BASE

Residenten in Spanje zijn verplicht inkomstenbelastingaangifte te doen wanneer zij meer dan 22.000 euro aan inkomsten uit arbeid hebben ontvangen van één werkgever of wanneer ze meer dan 11.200 euro aan inkomsten uit arbeid hebben ontvangen van meer dan één werkgever. Ook beleggingsopbrengsten en winst uit vermogen zijn onderworpen aan bronbelasting met een gezamenlijke limiet van € 1.600 per jaar. De belastingbetalers die een voorlopige aanslag kunnen aanvragen zijn die personen die inkomsten hebben verdiend uit arbeid, uit onroerend goed waar heffingen op van toepassing zijn of ontvangsten op een depositorekening (dus deposito's, dividenden of opbrengsten uit staatsobligaties).

De aftrek voor de aankoop van een huis is dit jaar verwijderd in vergelijking met vorig jaar; de regeling is alleen nog geldig voor personen die een huis hebben gekocht vóór 31 december 2012. Een andere verandering is de belasting die op korte-termijn spaargelden van toepassing is; die van minder dan één jaar worden belast met het algemene tarief. Het marginale belastingtarief loopt van 24.75% tot een maximum van 56% in sommige deelstaten zoals Catalonië).

De plaats van residentie heeft ook invloed op de belastingaangifte. Indien de belastingbetaler in meer dan één autonome deelstaat heeft gewoond gedurende het jaar dan geldt de deelstaat waar hij/zij de meeste tijd heeft gewoond, zolang dit maar bewezen kan worden. Indien niet, dan zal de deelstaat waar het meeste inkomen is verkregen als basis worden genomen.

Vanaf 1 april isde voorlopige aanslag beschikbaar en vanaf 23 april kan de aangifte online worden ingediend. Via andere trajecten kan de aangifte vanaf 5 mei worden ingediend. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte is 30 juni, 2014.