Nieuwe Spaanse belastingverplichting: opgeven van bezittingen in het buitenland

De Spaanse overheid heeft een nieuwe wet aangenomen, Orden HAP/72/2013, op 30 januari 2013, die alle residenten in Spanje verplicht hun buitenlandse bezittingen op te geven.

Wat moet er aangegeven worden?
- Bankrekeningen en spaarrekeningen bij banken en andere financiële instellingen in het buitenland.
- Aandelen/obligaties/etc. die in het buitenland aangehouden worden.
- Onroerend goed in het buitenland.

Uitzonderingen
Er is geen verplichting tot het opgeven in de volgende gevallen:
- Wanneer de waarde van deze bezittingen niet meer bedraagt dan € 50.000, waarbij elke categorie apart wordt gezien.
- Wanneer de bezittingen reeds correct zijn vastgelegd in de financiële administratie van het bedrijf.

Wie dient aangift te doen?
- Natuurlijke personen en legale entiteiten die resident zijn in Spanje.
- Zogenaamde "Permanent establishments" van zowel particulieren als bedrijven in Spanje.

Hoe aangifte te doen?
Via het Modelo 720.

Wanneer?
De aangifteperiode 2012 is tussen 1 februari en 30 april 2013. Voor volgende jaren zal dat tussen 1 januari en 31 maart zijn van het volgende jaar.

Sancties
Ontbrekende informatie: 5.000€ voor elk achtergehouden of ontbrekend gegeven. De minimum boete die opgelegd wordt is echter 10.000€.
Achterhouden van informatie: als de Spaanse belastingdienst niet opgegeven bezittingen vindt en de persoon of bedrijf kan de herkomst niet verklaren zal de belastingdienst dit bijtellen bij het inkomen. De inkomsten zullen worden belast en er zal een boete van 150% over die betaling geheven worden.

Indien u zich in bovenstaande situatie bevindt, neem dan svp contact met ons op voor ondersteuning.