Veranderingen in de Spaanse loonbelasting (IRPF) voor 2012-2013

De Spaanse belastingdienst heeft recent haar nieuwe calculatieprogramma voor de nieuwe loonbelasting 2012 gepubliceerd (in het Spaans). De belastingverhoging die door de regering werd aangekondigd in december 2011 heeft hen gedwongen om snel te handelen aangezien deze maatregel al geldig is vanaf deze maand. 

De Spaanse belastingdienst geeft gedetailleerde uitleg over deze nieuwe wet (Real Decreto - 30 de diciembre de 2012) die een extra toeslag legt op het nationale gedeelte van de loonbelasting. Het deel dat de autonome regio's heffen is niet veranderd. Alle werknemers krijgen hierdoor te maken met een belastingverhoging vanaf 1 februari to eind december 2013. De calculatie betreft een verhoging van 0,75% voor alle lonen beneden de 17.707,20€/jaar met een progressieve toename tot 7% voor inkomens van 300.000€/jaar.

Indien u advies nodig heeft over uw eigen situatie en die van uw werknemers, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.