Spaanse zelfstandigen krijgen eindelijk recht op WW-uitkering

Na een lang debat tussen de Spaanse politieke partijen en veel druk vanuit werknemers lobbygroepen, kunnen geregistreerde zelfstandigen (freelancers of autónomos) eindelijk gaan kwalificeren voor een werkloosheidsuitkering. Vanaf november 2010 kunnen zelfstandigen vrijwillig kiezen om 2,2% extra bijdrage te betalen aan de Sociale Zekerheid (Seguridad Social), waarmee ze zich kwalificeren voor het recht op WW mochten ze zonder werk komen zitten.

Deze uitkering heeft een maximum van 12 maanden, zodat freelancers op een vergelijkbaar niveau komen als regulier loonwerkers in Spanje. De periode van uitkering is afhankelijk van de duur van registratie binnen het sociale zekerheidssysteem. Er bestaat een maximale uitkering bij 48 maanden registratie voordat de activiteit gestopt wordt, hierbij in acht nemend dat minimaal 12 maanden achter elkaar afdracht moet hebben plaatsgevonden direct voor het stoppen van de activiteit. Gezien het feit dat deze wet in werking treedt op 1 november 2010, zal een zelfstandige die vanaf dat moment voor deze optie opteert minimaal een jaar moeten werken en als eerste vanaf november 2011 een uitkering kunnen genieten mochten zijn/haar activiteiten dan stoppen. 

Staat u als autónomo in Spanje geregistreerd of werkt u regelmatig met freelancers, dan voorzien we u graag van gespecialiseerd advies over deze situatie. Neem svp hier contact met ons op.